Hoe we werken?

Aptus gaat op 3 manieren de markt op.  Enerzijds zetten we in op projecten, daarnaast zetten we in op end-to-end oplossingen en als laatste hebben we ook een diensten-model waarbij we expertise kunnen aanleveren voor interne klant-projecten. Het samenwerkingsmodel rond projectwerk bij onze klanten kan op 3 manieren aangepakt worden. Team as a service, Time & Material of met een vaste prijs, vaste scope. Hieronder een overzicht van de verschillende mogelijkheden.

Hoe we onze klanten helpen?

Team as a service

Hoe gemakkelijk zou het niet zijn voor organisaties om in een mum van tijd een voltallig, op elkaar ingespeeld team in te schakelen om een nieuw (IT, slimme technologie) project te helpen lanceren? Of om een in-house IT-team te assisteren en bij te staan bij de ontwikkeling of uitrol van een project (co-sourcing)? Dit alles zonder training, eindeloos zoeken naar de juiste mensen, …. Als bedrijf heb je dan de mogelijkheid om op eender welk moment mensen bij te ‘pluggen’ als de scope van het project zou wijzigen.

Deze manier van werken wordt ook wel het ‘team as a service’-model genoemd. Onze mensen worden zorgvuldig ingezet in functie van het project bij de klant.  M.a.w. je huurt onze mensen in tijdens de duur van een project. Onze klant heeft de controle om tijdens het project scope changes en andere requirements door te voeren. De agile manier van werken geeft ook de mogelijkheid om snel changes te ‘zien’, of om waardevolle feedback door te geven. Wij passen ons aan naar jouw wens.  Dit kan zowel één persoon zijn of een samenstelling van verschillende types profielen.

Hoe gaat dit praktisch in z’n werk? De klant neemt een commitment op een bepaalde bezetting. Bv een team van 3 mensen, 3 dagen per week. Ofwel een team van 2 mensen full-time, of… Op het einde van de maand volgt een factuur volgens de afspraken. Geen verrassingen!

Een goed voorbeeld van deze manier van werken is onze klant Energy Lab, waar we ondertussen al meerdere jaren een betrouwbare partner zijn in het langdurig bouwen en ondersteunen van verschillende platform (www.keep-moving.eu, www.start2run.be, …)

Het Aptus team inzetten?  

Time & Material

Er zit veel kennis op verschillende domeinen binnen Aptus. Deze kennis kunnen op afroep aanbieden aan onze klanten. We kunnen ondersteunen op basis van de zogezegde Time & Material, of mooier gezegd: regie. Geen vaste commitment, maar wel een vertrouwen tussen Aptus en de klant.

We helpen onze klant zo flexibel mogelijk, waarbij we maandelijks op een transparante manier rapporteren. De klant betaalt de tijd die onze Aptus’ers investeren in hem/haar. Een typisch voorbeeld van zo’n samenwerking is het ontwikkelen van een slimme wijnkoeler, het slim maken van een medisch ventilatietoestel, ..

Praktisch gezien is dat heel simpel op te zetten. Er wordt een regie-contract opgesteld met de klant. Daarin zitten de prijzen vermeld alsook de duur van een regie-opdracht. Iedere maand worden de prestaties, inclusief gedetailleerde tijdsregistraties afgeleverd aan de klant.

Is dit dan een blanco cheque? Uiteraard niet, onze projectmanager houdt de vinger aan de pols bij zowel de klant als de Aptus’ers. De planning en voorziene inschattingen worden altijd op voorhand met de klant gedeeld. Hebben we hardware nodig? Geen probleem, wij leggen alles voor aan de klant en die beslist opnieuw. Communicatie is key!

Onze kennis inhuren? 

Vaste prijs, vaste scope

Dit model wordt door Aptus frequent gebruikt in situaties waarbij de klant volledige garanties in functie van budget en opgeleverd werk wil krijgen. Het systeem is eenvoudig. Er dient een vaste scope te zijn. Deze vaste scope wordt gebudgetteerd en gecombineerd met een duidelijke planning. De klant weet dus wat er zal gemaakt worden tegen wanneer. Het concept is duidelijk maar omvat enkele valkuilen. Er zijn 2 dingen belangrijk. Enerzijds scoping en anderzijds verwachtingen scherpstellen naar de klant toe.

Scoping wil zeggen dat er, vooraleer er een prijsbepaling komt, een duidelijke definitie moet komen van het werk. Zowel functioneel als technisch. Wij vatten dit traject altijd aan op basis van een betalende analyse of voorstudie. Deze voorstudie houdt in dat we met de klant samenzitten en samen definiëren wat de richting is. We geven antwoorden op vragen zoals: welke gebruikers werken met de oplossing? Moeten we integreren met iets fysiek (bv een weegbrug) of digitaal (bv een ERP-systeem of legacy software)? Op basis daarvan leveren we volgende zaken op:

- Een functionele analyse    
- Een technische analyse + architectuur    
- Een hardware overzicht (indien relevant)    
- User stories    
- Wireframes en een aanzet tot de designs    
- Budgetbepaling (bouwen, installeren, supporteren)    
- Doorlooptijd
Waarom een betalende analyse? We werpen onze kennis en ervaring in de strijd om samen met de klant een bigger picture te maken. Daar staat uiteraard een bepaalde waarde tegenover.

Eenmaal de klant overtuigd is van de aanpak, het budget en de doorlooptijd, dan is het aan ons om aan de slag te gaan. Daar is het heel belangrijk om rekening te houden met het 2de puntje: verwachtingen.

Vaste scope en vaste prijs hangen heel sterk aan elkaar. Dit wordt ook duidelijk naar de klant geschetst,  een verandering van scope heeft een impact op het budget. Daar moeten vanaf het begin heel duidelijke afspraken over gemaakt worden.
Daarna volgt de build-fase. Aptus staat in voor de volledige ontwikkeling van de oplossing. Zowel de hardware, embedded software, automatiseringen, cloud, software, API’s, .. De interne methodologie die we daarbij toepassen is Agile Development.  We gaan het werk in een backlog plaatsen en verdelen over iteraties, sprints. Iedere sprint heeft een doorlooptijd (meestal 2 weken bij ons) en een lijst van userstories die dient te worden afgewerkt. Op het einde van de sprint wordt een stukje van de grotere puzzel gepubliceerd die dan kan getest worden. Op het einde van de sprint wordt de vooropgestelde scope opgeleverd aan de klant.
De laatste stap in het volledige proces is (indien relevant) de fysieke installaties van gateways, camera’s, sensoren, slagbomen, readers, .. Aptus heeft z’n vaste installateurs waardoor de klant volledig ontlast wordt. Daarnaast volgt de indienststelling en software deployment op een productieomgeving gecombineerd met een formele oplevering.

Eenmaal opgeleverd staan we uiteraard klaar met ons support-team om ook de nodige ondersteuning te bieden in de operationele fase van de oplossing. We bieden verschillende soorten support en onderhoudsdiensten aan. Let’s get in touch!
Een uitdaging voor ons?