Smart City

Aptus positioneert zich als trusted advisor. Zie ons als een partner waar lokale overheden kunnen op rekenen. Een partner die begeleidt in het traject van idee tot technische realisatie en opvolging.

Elke lokale overheid kan slim worden

Technologie kan helpen om uitdagingen aan te pakken

Meer fietsers >

Minder zoekverkeer >

Meer fietsers >

Meer fietsers >

Opportuniteiten bij lokale overheden

Strategie

Er wordt veel gesproken over "smart city" of "de slimme stad van de toekomst", maar een duidelijke strategie en roadmap ontbreekt soms waardoor men niet goed weet hoe te starten.

Real-time data

Tot op vandaag worden beslissingen veelal genomen op basis van historische, oude data. Meestal is deze data nog niet digitaal. Daar liggen heel wat opportuniteiten.

Informatie asymmetrie

Er bestaan reeds veel oplossingen voor lokale overheden. Dit zorgt ervoor dat het beheer en overzicht over alle use-cases en implementaties heel gefragmenteerd is.

Open data

Beschikbare data wordt nog te weinig gedeeld waardoor potentiële innovatie onbenut blijft. Open data is het antwoord op deze thematiek.

Aptus begeleidt lokale overheden in het selecteren en integreren van slimme oplossingen van A tot Z.